Zarys historii II LO w Częstochowie

Zarys historii II Liceum Ogólnokształcacego im. Romualda Traugutta
w Częstochowie

7 sierpnia 1920 roku z połączenia Prywatnego Filologicznego Gimnazjum Męskiego Wincentego Szudejki i szkoły prowadzonej przez Związek Zawodowy Nauczycielstwa Szkół Średnich utworzono Gimnazjum Państwowe im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Pierwszym dyrektorem został dr Otton Kuczewski, a z dniem 1 września 1920 roku szkoła rozpoczęła nauczanie. Uczniów liczyła 629 (czyli tylko kilkoro mniej niż obecnie!).  Liceum nie miało jednego budynku, mieścił się w lokalach przy alei Wolności 13 i na ulicy Staszica 5. Dopiero 1 października 1936 roku szkoła przenosi się do nowego budynku, zakupionego przez Komitet Rodzicielski przy ulicy Jasnogórskiej 17.

Początkowo nauczanie przebiegało według programu dla szkól średnich o profilu humanistycznym. Cykl nauki obejmował 8 lat, na które składało się: trzyletnie gimnazjum niższe i pięcioletnie gimnazjum wyższe. Dopiero po ukończeniu ósmej klasy można było przystąpić do matury.

Szkoła nie tylko kształciła, ale i wychowywała. Prof. Jan Sołdrowski wraz z uczniami redagował szkolne gazetki: „Sztubak", „Świat szkolny", „Wspólnymi siłami", a prof. Franciszek Gollenhofer opiekował się Samopomocą Uczniowską wspomagająca uboższych i mających kłopoty z nauką wychowanków naszej szkoły. Ciekawostką może być fakt, że nasza szkoła posiadała nawet własny samochód. Członkowie kółka motoryzacyjnego pod kierunkiem prof. Piotra Marszałka uczyli się trudnej sztuki prowadzenia samochodu! Dumą Traugutta była jednak orkiestra szkolna pod kierunkiem prof. Karola Wopaleńskiego znana w całej Częstochowie.

W roku 1932 szkoła zmienia się. Jędrzejowiczowska reforma oświaty zmienia system nauki. Szkoła stała się placówka sześcioletnią. Po czteroletnim gimnazjum zdawano tzw. małą maturę a po dwuletnim liceum maturę „dużą" uprawniającą do studiów wyższych. Szkoła nasza nosi już dumna nazwę Gimnazjum i Liceum.

Lata wojny zakończyły pewien okres w życiu szkoły. Władze niemieckie Traugutta zamknęły a jego budynek przeznaczyły na koszary a potem więzienie. Naukę kontynuować można było jedynie na tajnych kompletach. Tuż po zakończeniu działań wojennych liceum nasze dzieliło budynek liceum Słowackiego i liceum Sienkiewicza przy alei Kościuszki. Potem wróciło do dawnych pomieszczeń. W roku 1948 na skutek kolejnej reformy systemu edukacji Traugutt staje się czteroletnim liceum obejmującym klasy od VIII do XI . W roku 1964 szkoła staje się koedukacyjna. W roku 1967 zmienia się numeracja klas z VIII - XI na I - IV. Liceum nasze przenosi się też do nowego budynku. Rok szkolny 1964/1965 uczniowie spędzili już w nowym budynku szkolnym przy ulicy Kilińskiego 62.  I tu pozostaje do dnia dzisiejszego.

 

28 sierpnia 2009 . Patryk Frendowski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!