01.09.2023 08:55

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo

Dyrekcja szkoły informuje, że we wtorek 5.09.2023r o godz. 18.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I.

Rozpoczną się od spotkania z Dyrektorem szkoły w dużej sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

W następny wtorek tj. 12.09.2023r. również o godz. 18:00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV.

Dyrekcja szkoły

II LO

01.09.2023 07:59

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 w dużej sali gimnastycznej:

- o godzinie 9.00- dla klas II , III , IV

- o godzinie 11.00- dla klas I

Dyrekcja szkoły

II LO

01.09.2023 06:29

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024 - pobierz

II LO

04.07.2023 08:28

Odbiór wyników egzaminu maturalnego.

 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 7 lipca 2023 r. od godziny 12.00 – 15.00, oraz w każdy następny roboczy dzień tygodnia w godzinach 9.00 – 14.00.
Dokument może również odebrać rodzic/opiekun prawny po okazaniu pisemnego upoważnienia.
Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej. 7 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym Egzamin odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 09:00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej
do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).
Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

II LO

02.07.2023 10:48

Pasja podróżowania

W przeddzień wyjazdu absolwentów „Traugutta”: Jakuba Serwy i Marka Franusiaka na trip do Azji Centralnej, pedagog Marek Podgórski spotkał się z chłopakami, by porozmawiać o pasji podróżowania. Zapraszamy do wysłuchania.

https://open.spotify.com/episode/5Dak6owkuDV657eGbvb4AW?si=c10eadd242df4a32

II LO

23.06.2023 10:16

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się dla wszystkich klas w dniu 23.06.2023r o godzinie 10.00 w dużej sali gimnastycznej.

II LO

22.06.2023 09:43

Ciekawostki o Wielkiej Brytanii

 

Zofia Hampel

II Liceum Ogólnokształcące

im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Kl. 1 BINTERESTING FACTS ABOUT GREAT BRITAIN

II LO

22.06.2023 09:43

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

 

Zofia Hampel

II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Klasa 1B


WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

 

II LO

22.06.2023 09:41

Zaproszenie na LabOpenDay 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do skorzystania z wyjątkowej okazji do odwiedzenia Politechniki Śląskiej!

W piątek, 30 czerwca będzie można odwiedzić wydziały w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu oraz zobaczyć nasze laboratoria i porozmawiać z wykładowcami i studentami.


Więcej informacji tutaj:

https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/labopenday-2023-dzien-otwarty-na-politechnice-slaskiej/

https://www.facebook.com/events/1416195465903610/?ref=newsfeed

 

II LO

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!