08.09.2023 08:30

Zielony zakątek

"Zielony zakątek - miejsce rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy – projekt ogólnomiejski nr 593" to wniosek przygotowany przez pracowników naszego liceum.

Pragniemy stworzyć miejsce rekreacji ruchowej, dostępne zarówno dla wszystkich uczniów jak i mieszkańców Częstochowy,  w skład którego będą wchodziły:  siłownia na wolnym powietrzu oraz plac street workout (z odpowiednią nawierzchnią i małą architekturą).  W założeniu ma to być miejsce,  w którym różne grupy wiekowe będą mogą podejmować odpowiednie aktywności fizyczne.

Chcemy, aby było to miejsce, w którym społeczność może się spotykać, integrować i budować więzi. Dzięki jego obecności, mieszkańcy będą mieli okazję do wspólnej aktywności fizycznej, interakcji i nawiązywania nowych znajomości. Będzie to sprzyjać tworzeniu silniejszej i bardziej zintegrowanej społeczności lokalnej.

7 września rozpoczęło się głosowanie, które potrwa trzy tygodnie (do 21.09).
Każda osoba zamieszkała w Częstochowie ma do rozdysponowania 10 punktów na projekty ogólnomiejskie (a takim jest nasz – projekt nr 593!) oraz 10 punktów na projekty dzielnicowe. Można przyznać 10 punktów jednemu projektowi (o co gorąco prosimy ;) lub rozdzielić punkty pomiędzy projekty. Punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców, absolwentów II LO oraz mieszkańców Częstochowy, do zagłosowania na: „Zielony zakątek - miejsce rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy – projekt ogólnomiejski nr 593”

Dziękujemy.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!