13.01.2023 08:13

Światowy Dzień Inżyniera - zaproszenie

Szanowni Państwo,
Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of
Engineering Organizations), zrzeszająca ponad 28 milionów inżynierów z całego
świata, podczas Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers
Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w Melbourne, wyszła z inicjatywą
ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkreślać będzie rolę
twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.


Światowy Dzień Inżyniera jest obchodzony corocznie, począwszy od 4 marca
2020 r. WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia
organizacji w 1968 r. Tegoroczny 4 marca będzie obchodzony jako Dzień Inżynierii
Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naczelnej Organizacji Technicznej, jako
uczelnia techniczna, aktywnie włączamy się w organizację wydarzeń związanych
z 4 marca bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w obchodach
Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju, które odbędą się w dniu
06 marca 2023 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej.
Organizatorami obchodów Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego
Rozwoju są:
• Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki
Częstochowskiej,
• Samorząd Studentów Politechniki Częstochowskiej,
Celem obchodów Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju
jest przedstawienie studentom oraz uczniom szkół ponadpodstawowych ważnego
wkładu inżynierów do zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego życia. W tym celu
planowane jest na Wydziale wydarzenie, podczas którego odbędą się praktyczne zajęcia
i warsztaty propagujące wiedzę techniczną. W ramach obchodów Światowego Dnia
Inżyniera odbędzie się m.in. quiz wiedzy technicznej, w którym, po raz pierwszy będą
mogły jednocześnie rywalizować zespoły studentów reprezentujące każdy z wydziałów
Uczelni oraz zespoły uczniów reprezentujące szkoły ponadpodstawowe. W ramach
obchodów Światowego Dnia Inżyniera odbędzie się również szereg praktycznych
warsztatów dla studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których
uczniowie i studenci będą mogli pozyskać praktyczne umiejętności z autoprezentacji,
przygotowania CV czy rozmowy kwalifikacyjnej, co jest jednym z warunków

Pod patronatem
JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola
pozyskania atrakcyjnej pracy. Po raz pierwszy zostanie zorganizowany panel
dyskusyjny, w którym absolwenci Politechniki Częstochowskiej będą mogli przekazać
własne ścieżki kariery, które były możliwe dzięki studiowaniu nauk technicznych w
Politechnice Częstochowskiej. W trakcie wydarzenia studenci i uczniowie szkół
ponadpodstawowych będą mogli zapoznać się z ofertami pracy czołowych firm
z regionu Częstochowy.
Zdajemy sobie sprawę, że pozyskanie wysoko wykwalifikowanych
pracowników stanowi coraz większy problem w branżach wytwórczych. Fakt ten
wynika ze zmniejszonego zainteresowania studiami na kierunkach technicznych oraz
braku świadomości młodych ludzi na temat możliwości i perspektyw jakie stwarza
zatrudnienie w tej branży. Stąd też, wydarzenie związane z obchodami Światowego
Dnia Inżyniera będzie ukierunkowane na praktyczne przybliżenie studentom i uczniom
szkół ponadpodstawowych korzyści wynikające ze studiowania nauk inżynieryjnych.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13 lutego 2023 r. na adres
e-mail: sebastian.mroz@pcz.pl
Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz
Dziekan Wydziału Inżynierii
Produkcji i Technologii Materiałów
Justyna Owczarek
Przewodnicząca Samorządu
Studentów Politechniki
Częstochowskiej
Monika Znamierowska
Biuro Karier Politechniki
Częstochowskiej

Pod patronatem
JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola
Agenda
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Częstochowa, 06 marca 2023 r.
900÷930 - Rejestracja uczestników
930÷945 - Otwarcie Światowego Dnia Inżyniera:
 prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Rektor, Politechnika Częstochowska
 dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, Dziekan, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 Anna Tymoshenko, Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy, Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej
Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 Justyna Owczarek, Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej
945÷1100 - Quiz wiedzy technicznej – rywalizacja 5-osobowych drużyn studentów i szkół ponadpodstawowych
1100÷1145 - Moja ścieżka kariery – panel dyskusyjny – moderator prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
kierownik ds. rozwoju Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
1145÷1230 - Moja autoprezentacja – instruktaż – Anna Tymoshenko, Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy
1230÷1315 - Kandydat a pracodawca czyli jak napisać atrakcyjne CV – instruktaż
1315÷1400 - Inżynier w przemyśle czyli jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna – instruktaż
1400÷1430 - Finał quizu wiedzy technicznej – wręczenie nagród; podsumowanie Światowego Dnia Inżyniera
930÷1430 - Zapoznanie młodych inżynierów z ofertą biznesu (stanowiska firm) – hol główny Wydziału

Pod patronatem
JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OBCHODACH
ŚWIATOWEGO DNIA INŻYNIERA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Politechnika Częstochowska,
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
Częstochowa, 06 marca 2023 r.
Szkoła:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Stanowisko:
e-mail:
Zgłoszenie zespołu do
quizu wiedzy technicznej: TAK NIE
Moja autoprezentacja –
instruktaż: TAK/ podać liczbę uczniów: NIE
Kandydat a pracodawca
czyli jak napisać
atrakcyjne CV –
instruktaż:
TAK/ podać liczbę uczniów: NIE
Inżynier w przemyśle
czyli jak powinna
przebiegać rozmowa
kwalifikacyjna –
instruktaż:
TAK/ podać liczbę uczniów: NIE
ZGŁOSZENIE PROSZĘ PRZESŁAĆ E-MAILEM NA ADRES
sebastian.mroz@pcz.pl
ZGŁOSZENIE PROSZĘ PRZESŁAĆ DO DNIA 13 LUTEGO 2023.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!