28.09.2022 05:55

Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku bieżącym organizowana jest XLIX edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dziękujemy za udział Państwa szkoły w ubiegłorocznej edycji.
OWT jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w prawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w grupie olimpiad tematycznych.
Zawody I stopnia (14 listopada 2022 r. - poniedziałek) będą polegać na rozwiązaniu testów i zadań z techniki (na konkursowej platformie internetowej), opracowanych przez Komitet Główny OWT, czyli wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań spośród sześciu. Przeznacza się na to łącznie 90 minut.
Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy Olimpiady startują w dwóch, dowolnie wcześniej wybranych grupach tematycznych:
- mechaniczno-budowlanej, obejmującej obszary kształcenia: budowlany oraz mechaniczny i górniczo-hutniczy,
elektryczno-elektronicznej, obejmującej obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny.
Chętni do wzięcia udziału uczniowie w OWT proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego informatyka.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!