27.09.2022 19:11

Warsztaty psychoedukacyjne

Stowarzyszenie Yava zaprasza młodzież częstochowskich liceów do udziału w bezpłatnych zajęciach psychoedukacyjnych realizowanych w ramach projektu „# Włączanie”.
Warsztaty będą prowadzone w oparciu o ćwiczenia aktywizujące, wykorzystujące doświadczania, eksperymentowanie, elementy humoru i zabawy. W trakcie zajęć będą wykorzystywane elementy wizualizacji, prezentacji, burzy mózgów, analizy przypadków, dyskusji moderowanej, omówienia i pracy indywidualnej uczestników, gry, karty, fotografie, elementy dramy. Tematyka i forma spotkań będzie dostosowana do oczekiwań i potrzeb młodzieży, a główną zasadą programu będzie praca na zasobach - dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron i zasobów.
Program przewiduje między innymi:
- budowanie i wzrost poczucia własnej wartości
- akceptację siebie wraz ze swoimi niedoskonałościami i słabościami
- odkrywanie mocnych stron i zasobów
- rozwijanie i utrzymywanie zdrowej samooceny
- rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności społecznych
- poszerzenie kompetencji interpersonalnych tj. efektywna komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
- ćwiczenie kreatywności i umiejętności porozumiewania się
- zapobieganie zaburzeniom związanym ze stresem i wspieranie wychodzenia z tych zaburzeń
- poszerzenie wiedzy uczestników dot. przemocy występującej w życiu społecznym pod różnymi postaciami (przemoc fizyczna, psychiczna)
- rozumienie pojęcia „środki psychoaktywne” oraz poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z inicjacją i spożywaniem alkoholu.
Program przewiduje 36 godzin warsztatowych dla grupy, realizowanych w soboty. Początek zajęć 8.10.2022r godz. 10:00, czas trwania jednego spotkania ok. 4 godzin.
Prowadzący: coach Sylwia Dąbrowska; pedagog Marek Podgórski.
Uwaga! Zajęcia mają charakter młodzieżowej grupy rozwojowej, nie terapeutycznej.

Projekt pn.:”# Włączanie” realizowany jest w ramach zadania: „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” i sfinansowany jest ze środków budżetu Urzędu Miasta Częstochowy. Zadanie realizowane na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
Kontakt: marekpodgorski@yava.czest.pl

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!